„სადგურებს შორის“ “Zwischenststion”
გამომცემლობა „Corvinus press“

ბერლინი, გერმანია, 2018-03-12

ნატო ინგოროყვა – © 2013. ყველა უფლება დაცულია.