„სადგურებს შორის“ “Zwischenststion”
Donnerstagslesungen in der Lyrikbuchhhandlung

ბერლინი, გერმანია, 2018-03-13

Fünf Stunden neue Lyrik!
20.00 Uhr
Anna Hetzer (Verlagshaus Berlin)
Nato Ingorokva mit Sabine Schiffner (Corvinus Presse)
Jörg Schieke (Poetenladen) Petr Hruška mit Martina Lisa (edition AZUR)

იხილეთ ბმული

ნატო ინგოროყვა – © 2013. ყველა უფლება დაცულია.