უკან დაბრუნება
უსიტყვოდ


”სწორედ სიტყვებმა გააჩინეს პირველი ბზარი”

მარკ სტრენდიეს - ჩემი საუკეთესო ლექსია,

აქ - ყველა სიტყვაა,

რაც უნდა მეთქვა და არ დავწერე.

ეს ის ლექსია,

წაკითხვისთანავე რომ გავიწყდება

და სათაურიც არ გაჰყვება მეხსიერებას.

ის თავშესაფარია

უადგილოდ დარჩენილი ყველა სიტყვის.

სტრიქონები - ერთჯერადი გამოყენების.

სიტყვები მუსიკამ მიატოვა

და ექოა მხოლოდ.აქ - ყველა სიტყვაა,

რომელიც ვიპოვე და დავკარგე.

ეს უსიტყვებო ლექსია,

პირველხარისხოვანი სათქმელი

მეორეხარისხოვანი აზრებით დაიმტვერა

და სტრიქონებს შორის ჩაიმალა.ფეხს თუ წამოჰკრავთ

ან თუ სადმე გადაეყრებით,

ნუ დამიბრუნებთ -

ისინი ადრესატებთან მიდიან.

ნატო ინგოროყვა – © 2013. ყველა უფლება დაცულია.