ბირუტე იონუშკაიტე - ლიტვა
***

ვაკვირდები

შენს ანარეკლს

სარკეში

ყოველდღურად

ვიმოკლებ თმას

როცა გაიზრდება

შევუმშრალებ

ღმერთს ფეხებს.

ნატო ინგოროყვა – © 2013. ყველა უფლება დაცულია.